Sponsors

KAITEN støtter på mange områder karaten, vi har forskellige initiativer og programmer der er med til at sikre en forsat fremdrift for karatens udvikling, både på det professionelle områder men i allerhøjeste grad også på det individuelle.

Vi inddeler vores sponsor aftaler i 3 programmer/kategorier:

1) Social ansvarlighed:

At ikke kunne begynde at træne karate fordi man ikke har den økonomiske ballast til at købe; gi, bælte og liknende udstyr, vil vi rigtig gerne råde bod på.

Derfor har vi samme med forskellige klubber og kommuner etableret et program, hvor vi tilbyder karate udstyr til personer som har et brændende ønske om at træne karate, men ikke har den økonomiske formågen til at betale for udstyr og/eller betale medlems/træningsafgiften.

Vores program går ud at den enkelte klub eller kommune går ind og støtter i forhold til betaling af medlems/trænings afgift. Vi står så for at levere gi, bælte eller hvad der er nødvendigt for at personen skal kunne komme til at dyrke karate.

Det er et socialt sponsor program som vi igennem de seneste år har haft meget stor succes med og som vi er overbevist om har og er med til at sikre at; bærn, unge og ældre har fået mulighe for at træne karate.

Etablering af programmet sker i tæt og fortroligt samarbejde mellem den enkelte klub/kommune, eleven og KAITEN.

 

2) Individuel sponsor aftale (TEAM KAITEN)

Via individuelle sponsoraftaler tilbyder vi igennem samarbejde forskellige karate-ka's sponsor samarbejde under programmet: Team KAITEN. I Team KAITEN programmet, tilbyder vi en individuel pakke med KAITEN udstyr baseret på de behov og ønsker som vi i fællesskab aftaler. De enkelte karate ka's der indgår i Team KAITEN programmet vil fremstå som repræsentanter for KAITEN.


3) Events aftaler (herunder stævner)

KAITEN støtter mange stævner og events fra EM til lokale klubmesterskaber - Så hvis du/I som klub eller forening påtænker at afholde et stævne eller en event, hvor I mener at KAITEN vil kunne assistere/hjælpe Jer, er I velkomne til at kontakte os med henblik på et eventuelt samarbejde/sponsorat.

 

4) Svenske Landshold & RIG:

KAITEN er officiel sponsor og samarbejdspartner med det Svenske Landshold og Riksidrottsgymnasiet.